ÅRSMELDING STEINKJER STYRKELØFTKLUBB 2000/01.


Styret har i perioden 2000/01 hatt følgende sammensetning:

Formann: Niels Arvid Sletterød.

Nestformann: Roy Brandtzæg.

Sekretær: Kristian Skjevik.

Kasserer: Frode Møller.

Styremedlem: Frode Kvaløsæter.

Styremedlem: Arne Haugseth.

Varamenn: Martin Waagen og Jan Åge Myhr.

Revisorer: Geir Morten Inderberg, Terje Dahl.

Valgkomite: Jan Åge Myhr og Roy Brandtzæg.


Aktiviteter:

Det har vært avviklet 4 styremøter, hvor det har vært behandlet 24 saker. I tillegg kommer den uformelle kontakten blant styret og medlemmene på trening.


Vi har avviklet 1 klubbstevne i perioden. Den lave stevneaktiviteten skyldes mangel på dommere.


Det har vært 38 medlemmer totalt i 2001, styret er ikke fornøyd med antall medlemmer. Det er gledelig at flere lovende ungdommer ser ut til å ha interesse for styrkeløftsporten. Styret har god tro på økning i antall stevnestarter i årene fremover.

Vi vil også få ønske Erik Stiklestad velkommen til Steinkjer SK. Vi setter pris på at vi nå har to av Norges aller beste løftere i vår klubb.


Vi har i høst hatt skielever fra Steinkjer vg. skole som har trent i våre lokaler. Det ga oss en ekstrainntekt på kr 3000,-.


Klubben har i perioden hatt følgende dommere: Kristian Skjevik, Jan-Åge Myhr og Frode Møller.


Stevner:


16/2-01, Klubbstevne i treningslokalet:

-Kl. U 67,5 kg: Kristian Andreassen 122,5-92,5-135 = 350 kg, 1. plass.

-Kl. U 82,5 kg: Martin Waagen 145-85-170 = 400kg, 1. plass.

-Kl. S 90 kg: Arne Haugseth 185-135-200 = 520 kg, 1. plass.

01/4-01, A-NM i styrkeløft på Lillestrøm:

-Kl. S 56 kg: Roy Brandtzæg 235-115-220 = 570 kg, 1. plass.


09-13/5-01, senior EM i styrkeløft i Syktyvkar, Russland:

-Kl. S 56 kg: Roy Brandtzæg 232,5-130-227,5 = 590 kg, 2. plass.


19-23/8-01, World Games i Akita, Japan:

-Kl. –67,5 kg: Roy Brandtzæg 235-130-220 = 585 kg, 514,04 poeng, 9 plass.

-Kl. +90 kg: Erik Stiklestad 340-205-332,5 = 877,5 kg, 537,293 poeng, 7 plass.


13/11-01, VM i Styrkeløft i Sotkamo, Finland:

-Kl S 56 kg: Roy Brandtzæg 235-130-232,5 = 597,5 kg, 3. plass.

-Kl S 100 kg: Erik Stiklestad 352,5-205-340 = 897,5 kg. 4 plass.


25/11-01, Mestermøte i Ørebro, Sverige:

Poengstevne Erik Stiklestad 345-205-320 = 870 kg, 10 plass.


I tillegg har flere av medlemmene deltatt i klubbstevner utenfor konkurranse, dette pga av mangel på dommere.


Erik Stiklestad og Roy Brandtzæg fortsetter sin suksess på den internasjonale løftefronten.

Vi gratulerer.

Niels Arvid Sletterød, Roy Brandtzæg, Kristian Skjevik, Frode Møller, Arne Haugseth, Frode Kvaløsæter og Martin Waagen.