ÅRSMELDING STEINKJER STYRKELØFTKLUBB 2001/02.


Styret har i perioden 2001/02 hatt følgende sammensetning:

Formann: Niels Arvid Sletterød.

Nestformann: Roy Brandtzæg.

Sekretær: Kristian Skjevik.

Kasserer: Frode Møller.

Styremedlemmer: Svein Terje Borgan og Erik Stiklestad

Varamenn: Arne Haugseth og Martin Waagen

Revisorer: Geir Morten Inderberg og Terje Dahl.

Valgkomite: Jan Åge Myhr.Aktiviteter:

Det har vært avviklet 5 styremøter, hvor det har vært behandlet 30 saker. I tillegg kommer den uformelle kontakten blant styret og medlemmene på trening.


Vi har avviklet 5 klubbstevner i perioden, og hatt totalt 35 stevnestarter. Vi har deltatt i lagserien med en 11. plass som resultat. Vi deltok også i 3-løftserien og ble nummer 2. Det er vi meget godt fornøyde med, tatt i betraktning den lave aktiviteten som har vært de senere år.

Det ble arrangert en klubbkveld med videofremvisning, diskusjon og pizza.


Det har vært 28 medlemmer totalt i 2002, en nedgang på 10 medlemmer siden i fjor. Det bør settes i gang tiltak for å rekruttere medlemmer. Styret har god tro på fortsatt økning i antall stevnestarter i årene fremover.


Klubben var representert på forbundstinget med Roy Brandtzæg og Frode Møller


Klubben har i perioden hatt følgende dommere: Erik Stiklestad, Kristian Skjevik, Jan-Åge Myhr og Frode Møller. De 3 siste, gjennomførte repetisjonskurs 2. mars.


Stevner:


21/12-01, Julestevne i treningslokalet:

-Kl. U 75 kg: Kristian Andreassen 130-110-150 = 390 kg, 1. plass.

-Kl. U 82,5 kg: Martin Waagen 140-95-200 = 435kg, 1. plass.

-Kl. S 60 kg: Roy Brandtzæg 227,5-117,5-230 = 575 kg, 1. plass.

-Kl. S 100 kg: Erik Stiklestad 330-182,5-330 = 842,5 kg, 1. plass.

Dommere: Jan Åge Myhr, Kristian Skjevik og Frode Møller.


22/02-02, Klubbstevne i treningslokalet:

-Kl. U 67,5 kg: Linda Josefine Sjøblom 55-42,5-100 = 197,5 kg, 1. plass.

-Kl. U 90 kg: Stian Veie 135-80-160 = 375 kg, 1. plass.

-Kl. YJ 67,5 kg: Oddbjørn Steen 120-72,5-160 = 352,5 kg, 1. plass.

-Kl. YJ 75 kg: Kristian Andreassen 135-105-150 = 390 kg, 1. plass.

-Kl. YJ 82,5 kg: Martin Waagen 170-95-210 = 475 kg, 1. plass.

-Kl. S 60 kg: Roy Brandtzæg 220-105-220 = 545 kg, 1. plass.

-Kl. S 100 kg: Erik Stiklestad 325-170-325 = 825 kg, 1. plass.

-Kl. S 110 kg: Svein Terje Borgan BP 132,5 kg, 1. plass.

Dommere: Erik Stiklestad, Jan Åge Myhr, Kristian Skjevik og Frode Møller.


16-17/3-02, ANM i styrkeløft i Holmestrand:

-Kl. S 60 kg: Roy Brandtzæg 230-122,5-227,5 = 560 kg, 1. plass.

-Kl. S 100 kg: Erik Stiklestad 325-175-310 = 810 kg, 1. plass.


19/4-02, Klubbstevne i treningslokalet:

-Kl. U 90 kg: Stian Veie 140-82,5-165 = 387,5 kg, 1. plass.

-Kl. YJ 67,5 kg: Oddbjørn Steen 125-75-165 = 365 kg, 1. plass.

-Kl. YJ 75 kg: Kristian Andreassen 140-112,5-150 = 402,5 kg, 1. plass.

-Kl. YJ 82,5 kg: Martin Waagen 180-100-210 = 490 kg, 1. plass.

-Kl. S 60 kg: Roy Brandtzæg 220-120-200 = 540 kg, 1. plass.

-Kl. S 100 kg: Erik Stiklestad ML 320 kg, 1 plass.

-Kl. YV 125 kg: Ove Derås BP 160 kg, 1. plass.

Dommere: Erik Stiklestad, Jan Åge Myhr, Kristian Skjevik og Frode Møller


09/5-02, EM I Styrkeløft i Eskilstuna, Sverige:

-Kl. 60 kg: Roy Brandtzæg 230-132,5-232,5 = 595 kg, 4. plass.


21/06-02, klubbstevne i treningslokalet:

-Kl. U 90 kg: Stian Veie 140-80-170 = 390 kg, 1. plass.

-Kl. YJ 67,5 kg: Oddbjørn Steen 115-72,5-100 = 287,5 kg, 1. plass.

-Kl. YJ 82,5 kg: Martin Waagen 155-100-200 = 455 kg, 1. plass.

-Kl. S 60 kg: Roy Brandtzæg 230-115-220 = 565 kg, 1. plass.

-Kl. S 90 kg: Erik Stiklestad 280-140-280 = 700 kg, 1. plass.

-Kl. S 110 kg: Svein Terje Borgan BP 130 kg, 1. plass.

-Kl. YV 125 kg: Ove Derås BP 160 kg, 1. plass.

Dommere: Erik Stiklestad, Jan Åge Myhr, Kristian Skjevik og Frode Møller.


25/10-02, klubbstevne i treningslokalet:

-Kl. U 90 kg: Stian Veie 140-82,5-167,5 = 390 kg, 1 plass.

-Kl. YJ 67,5 kg: Oddbjørn Steen 115-75-165 = 355 kg, 1. plass.

-Kl. YJ 82,5 kg: Martin Waagen BP 100 kg, 1. plass.

-Kl. S 60 kg: Roy Brandtzæg 215-110-190 = 515 kg, 1. plass.

-Kl. S 90 kg: Erik Stiklestad 150-120-270 = 540 kg, 1. plass.

-Kl. YV 110 kg: Ove Derås 100-155-100 = 355 kg, 1. plass.

Dommere: Jan Åge Myhr, Kristian Skjevik og Frode Møller.Vi gratulerer Erik Stiklestad og Roy Brandtzæg som norske mestere og Roy Brandtzægs innsats i EM.


Niels Arvid Sletterød, Roy Brandtzæg, Kristian Skjevik, Frode Møller, Svein Terje Borgan og Erik Stiklestad