ÅRSMELDING STEINKJER STYRKELØFTKLUBB 2002/03.


Styret har i perioden 2002/03 hatt følgende sammensetning:

Formann: Niels Arvid Sletterød.

Nestformann: Roy Brandtzæg.

Sekretær: Kristian Skjevik.

Kasserer: Frode Møller.

Styremedlemmer: Erik Stiklestad og Jan Åge Myhr

Varamenn: Oddbjørn Steen og Kristian Andreassen

Revisorer: Geir Morten Inderberg og Terje Dahl.

Valgkomite: Svein Terje Borgan og Arne Haugseth.Aktiviteter:

Det har vært avviklet 5 styremøter, hvor det har vært behandlet 18 saker. I tillegg kommer den uformelle kontakten blant styret og medlemmene på trening.


Vi har avviklet 1 klubbstevne i perioden, og hatt totalt 8 stevnestarter. Vi prøvde å delta i Styrkeløftcupen, men måtte gi oss etter en omgang. Det ble lite med utøvere etter hvert.


Det har vært 27 medlemmer totalt i 2003, en mindre enn i fjor. I tillegg trener en gruppe på 6 stk fra Steinkjer Friidrettsklubb i våre lokaler. Det bør snarest settes i gang tiltak for å rekruttere medlemmer, da dagens medlemsnivå genererer for lite inntekter til å klare de løpende utgifter. Styret konsentrerer seg om å holde kostnadene nede og jobber med tiltak for å rekruttere medlemmer. Leiekontrakten med huseier er reforhandlet. Vi fikk husleien ned til kr 2000, mot at vi står for alt renhold selv.


Klubben var ikke representert på forbundstinget i oktober.


Klubben har i perioden hatt følgende dommere: Erik Stiklestad, Kristian Skjevik, Jan-Åge Myhr og Frode Møller.

Frode Møller har sittet som leder i Nord-Trøndelag Særkretsutvalg for styrkeløft.


Stevner:


12/12-02, KM i benkpress på Melhus:

-Kl. U 90 kg: Stian Veie 85 kg, 2 plass.

-Kl. YJ 75 kg: Kristian Andreassen 115 kg, 1 plass.

-Kl. YJ 90 kg: Martin Waagen 102,5 kg, 1 plass.

_Kl. S 60 kg: Roy Brandtzæg 115 kg, 1 plass.


21/02-03, Klubbstevne i treningslokalet:

-Kl. J 67,5 kg: Oddbjørn Steen 127,5-80-180 = 387,5 kg.

-Kl. J 75 kg: Kristian Andreassen 145-120-160 = 425 kg.

-Kl. S 60 kg: Roy Brandtzæg 190 i KB.

Dommere: Jan Åge Myhr, Kristian Skjevik og Frode Møller.


28-30/3-03, ANM i styrkeløft i Oslo:

-Kl. S 56 kg: Roy Brandtzæg 220-115-220 = 555 kg, 1. plass og Kongepokal med 528,804 p.
Vi gratulerer Roy Brandtzæg som norsk mester og kongepokalvinner.
Niels Arvid Sletterød, Roy Brandtzæg, Kristian Skjevik, Frode Møller, Erik Stiklestad og Jan Åge Myhr