ÅRSMELDING STEINKJER STYRKELØFTKLUBB 2005/06.

 

 

Styret har i perioden 2005/06 hatt følgende sammensetning:

Formann:                                Martin Waagen.

Nestformann:         Kristian Andreassen.

Sekretær:                Kristian Skjevik.

Kasserer:                Frode Møller.

Styremedlemmer:   Linda Sjøblom og Svein Terje Borgan.

Varamenn:              Roy Brandtzæg og Knut Marius Steen.

Revisorer:               Geir Morten Inderberg og Terje Dahl.

Valgkomite:            Oddbjørn Steen og Martin Waagen.

 

 

 

Aktiviteter:

Det har vært avviklet 1 styremøte i perioden. Det har vært vaske- og vedlikeholdsdugnader i treningslokalet og noe uformelle kontakt blant styret og medlemmene på trening.

 

Vi har avviklet 2 klubbstevner i perioden, og hatt totalt 9 stevnestarter.

 

Klubben har hatt en dugnadsjobb, hvor vi flyttet et lager og tjente 5000 kr.

 

Årets store sportslige høydepunkt stod Roy Brandtzæg for med comeback på NM og deltakelse i VM på hjemmebane i Stavanger. Flotte plasseringer og nye norske rekorder ble notert.

 

Det har vært 41 medlemmer totalt i 2006, en liten nedgang siden i fjor.

Styret konsentrerer seg fortsatt om å holde kostnadene nede og jobber med tiltak for å rekruttere medlemmer.

 

Klubben har i perioden hatt følgende dommere: Linda Sjøblom, Kristian Andreassen, Oddbjørn Steen, Kristian Skjevik, Jan-Åge Myhr og Frode Møller.

 

Vi synes og at hjemmesiden fortsatt fungerer godt.

 

 

 

Stevner:

 

20/01-06, klubbstevne i treningslokalet:

                -Kl S 56 kg:            Roy Brandtzæg                      150-100-150 = 400 kg, 1 plass.

 

24/02-06, NM på Melhus:

                -Kl S 56 kg:            Roy Brandtzæg                      220-115-220 = 555 kg, 1 plass.

                                                                                              Nr 5 i kampen om kongepokalen.

22/04-06, RM på Skogn:

                -Kl J 75 kg:             Knut Marius Steen                140-95-200 = 435 kg, 1 plass.

                -Kl J 100 kg:           Martin Waagen                      245-155-255 = 655 kg, 1 plass.

 

16/06-06, åpent stevne på treningslokalet:

                -Kl J 75 kg:             Oddbjørn Steen                      170-115-150 = 435 kg, 1 plass.

                -Kl J 75 kg:             Knut Marius Steen                140-95-180 = 415 kg, 2 plass.

                -Kl S 100 kg:          Bjørn Fredrik Iversen             150-80-180 = 410 kg, 2 plass.

 

09/09-06, Nordisk i Ålborg i Danmark:

                -Letteste vektgr:     Roy Brandtzæg                      220-130-210 = 560 kg, 1 plass.

 

06/11-06, VM i Stavanger:

                -Kl S 56 kg:            Roy Brandtzæg                      230-137,5-217,5 = 585 kg, 4 plass.

 

 

 

Vi gratulerer alle løfterne med meget god innsats.

 

 

 

Martin Waagen, Kristian Andreassen, Kristian Skjevik, Frode Møller, Svein Terje Borgan og Linda Sjøblom