ÅRSMELDING STEINKJER STYRKELØFTKLUBB 2007/08.

 

Styret har i perioden 2007/08 hatt følgende sammensetning:

Formann:                Martin Waagen.

Nestformann:         Kristian Andreassen.

Sekretær:                Oddbjørn Steen.

Kasserer:                Frode Møller.

Styremedlemmer:   Patrik Sjøblom og Ole-Andreas Fjær.

Materiellforvalter:  Knut Marius Steen

Varamenn:              Roy Brandtzæg og Bjørn Fredrik Iversen.

Revisorer:               Geir Morten Inderberg og Terje Dahl.

Valgkomite:            Oddbjørn Steen og Kristian Andreassen.

 

Aktiviteter:

Det har vært avviklet 2 styremøter i perioden. Det har vært vaske- og vedlikeholdsdugnader i treningslokalet, inntektsbringende dugnad både med hyttehjelp og vakthold under Steinkjermartnan samt noe uformell kontakt blant styret og medlemmene på trening.

 

Vi har avviklet ett klubbstevne og ett regionalt mesterskap i styrkeløft og benkpress i perioden, og hatt totalt 10 stevnestarter.

 

Klubben har i perioden avholdt Rent Idrettslag i samarbeid med Antidoping Norge. Årets sportslige høydepunkt var arrangeringen av regionmesterskapet som ble en stor suksess.

 

Det har vært 48 medlemmer totalt i 2008, en god økning siden i fjor.

 

Styret konsentrerer seg fortsatt om å holde kostnadene nede og jobber med tiltak for å rekruttere medlemmer.

 

Klubben har i perioden hatt følgende dommere: Linda Sjøblom, Kristian Andreassen, Oddbjørn Steen, Jan-Åge Myhr og Frode Møller.

 

Oddbjørn Steen har i perioden vært styremedlem i forbundet.

 

Vi synes og at hjemmesiden fortsatt fungerer godt.

 

Stevner:

 

23/02-08, RM Styrkeløft Midt-Norge i Steinkjer:

                -Kl U 67.5 kg: Eirik Steen 90-67.5-120 = 277.5 kg, 3. plass


23/02-08, RM Benkpress Midt-Norge i Steinkjer:

                -Kl U 67.5 kg: Eirik Steen 67.5 kg, 2. plass

                -Kl U 67.5 kg: Rune Rødsjø 55 kg, 3. plass

  

18/10-08, Midt-Norsk Mesterskap Benkpress:

-Kl U 82.5 kg: Julian Lysvand 145 kg, 1. Plass

-Kl YV 82.5 kg: Harald Aa 152.5 kg, 1. plass


12/12-08, Klubbstevne i treningslokalet:

-Kl U 67.5 kg: Eirik Steen 62.5 kg, 1.plass  

-Kl U 75 kg: Rune Rødsjø 70 kg, 1.plass

-Kl U 82.5 kg: Julian Lysvand 160-150-220 = 530 kg 1. plass

-Kl Å 100 kg: Martin Waagen 185-120-240 = 545 kg 1. plass

-Kl YV 90 kg: Harald Aa 172.5 kg, 1. plass


 

Vi gratulerer alle løfterne med meget god innsats.

Martin Waagen, Kristian Andreassen, Frode Møller, Knut Marius Steen, Patrik Sjøblom, Ole-Andreas Fjær, Roy Brandtzæg, Bjørn Fredrik Iversen