ÅRSMELDING STEINKJER STYRKELØFTKLUBB 1995/96.


Styret har i perioden 1995/96 hatt følgende sammensetting:

Formann: Frode Møller.

Nestformann: Frank Langli.

Kasserer: Gjertrud Løberg.

Sekretær: Kristian Skjevik.

Styremedlem: Jan-Åge Myhr.

Styremedlem: Ulf Bertil Sende.

Varamenn: Knut Rapp, Petter Setten.


Revisorer: Niels Arvid Sletterød, Dag Olav Karlsen.

Valgkomite: Lise Sande Skjevik, Mona Skaufel, Per Kr. Ringseth.Aktiviteter:

Det har vært avviklet 6 styremøter, hvor det har vært behandlet 25 saker. I tillegg kommer den uformelle kontakten blant styret og medlemmene på trening.

Vi har i perioden avviklet hoved-KM og 3 klubbstevner, vi har også i år som andre år vært aktiv på dugnadsfronten. KM ble avviklet på Samfunnshuset lør 010696, med 13 deltakere fra 4 klubber.


De nye treningslokalene i Samfunnshuset og det nye treningsutstyret fungere meget bra. Vi er blitt godt mottatt på huset, både fra vaktmester og andre leietakere.


Det har vært 42 medlemmer totalt i 1996, fordelt på 38 aktive og 4 støttemedlemmer.

Ved årets kretsting 120396 på Inderøy Kulturhus var vi representert ved Knut Rapp, Ove Derås og Frode Møller. De samme personene representerte klubben ved årets forbundsting på Idrettens Hus den 160396.

Ulf Bertil Sende og Frode Møller fikk jobben som landslagssjefer på damelandslaget fra 010896. Frode Møller sa opp sin stilling 081096. Geir Morten Inderberg har fra 011196 vært ansatt i stillingen.

Vi har 6 kretsdommere. Det er: Hege Møller, Geir Morten Inderberg, Kristian Skjevik, Knut Rapp, Ove Derås og Frode Møller. I tillegg har Frode Møller vært stevneleder på følgende stevner: Midt-Norsk på Skogn, KM på Steinkjer og RM på Skogn.


Stevner:

240296, klubbstevne i styrkeløft i treningslokalet;

-Kl. 52 kg yj: Ken Georg Sivertsen; 255 kg.

-Kl. 75 kg yj: Morten Aas; 247,5 kg.


22-24/4-96, A-NM i styrkeløft i Drammen;

-Kl. 52 kg: Roy Brandtzæg, 537,5 kg, 1 plass. Kongepokal.


270496, klubbstevne i benkpress i treningslokalet;

-Kl. 52 kg yj: Ken Georg Sivertsen, 60 kg.

-Kl. 82.5 kg ej: Bård W. Årsteinvåg, 95 kg.

-Kl. 100 kg s: Frode Møller, 135 kg.


100596, senior EM i styrkeløft i Ungarn:

-Kl. 52 kg: Roy Brandtzæg. 540 kg. 2. plass.


120596, KM i markløft på Inderøy Kulturhus;

-Kl. 100 kg s: Frode Møller, 220 kg. 3 plass.


270796, klubbstevne i benkpress i treningslokalet;

-Kl. 100 kg s: Frode Møller, 125 kg, p.


6-8/9-96, nordisk mesterskap i styrkeløft i Danmark.

-Kl: 52-67.5 kg: Roy Brandtzæg, 540 kg. 1 plass.


14-17/11-96, senior VM i styrkeløft i Salzburg, Østerrike.

-Kl. 56 kg: Roy Brandtzæg. 555 kg. 6 plass.


I tillegg var Erling Aspen uttatt til Nordisk mesterskap i benkpress som skulle gå i Holmestrand, Norge.

Stevnet måtte dessverre avlyses da det kun var påmeldt deltakere fra to nasjoner.Ferdighetsmerker går i år til:

-Ken Georg Sivertsen, klasse YJ 52 kg. Resultat 255 kg den 240296. Bronsemerke.Vi vil spesielt få lov til å nevne Roy Brandtzæg for hans innsats for klubben. Roy fikk sin andre kongepokal ved årets NM, han ble også kåret til årets løfter for 1995. En hedersbevisning som ble utdelt på årets forbundsting. Hans 2. plass ved årets EM er noe av det beste en norsk herreløfter har prestert ved et internasjonalt mesterskap.

Vi gratulerer så meget, og ønsker lykke til med videre satsing i 56 kg klassen.Frode Møller Frank Langli Kristian Skjevik Gjertrud Løberg Ulf B. Sende Jan-Åge Myhr.