ÅRSMELDING STEINKJER STYRKELØFTKLUBB 1997/98.


Styret har i perioden 1997/98 hatt følgende sammensetting:

Formann: Niels Arvid Sletterød.

Nestformann: Frank Langli.

Kasserer: Frode Møller.

Sekretær: Kristian Skjevik.

Styremedlem: Jan-Åge Myhr.

Styremedlem: Marit Lorås.

Varamenn: Kjersti Kvistad, Jorid Sletterød.


Revisorer: Geir Morten Inderberg, Terje Dahl.

Valgkomite: Erik Skjemstad, Tor Jørem og Brit Lorås.Aktiviteter:

Det har vært avviklet 1 medlemsmøte og 11 styremøter hvor det har vært behandlet 54 saker. I tillegg kommer den uformelle kontakten blant styret og medlemmene på trening.

Vi har avviklet KM i benkpress den 150898 og 4 stevner på klubbplan, i løpet av perioden.

Vi har i år ikke hatt dugnadsjobber.


I april flyttet vi til nye og større lokaler i gamle meierigården. Lokalene ble pusset opp på dugnad. I tillegg til mye mer plass og boltre seg på er det tilgang til å bruke garderober/dusjer.

De nye treningslokalene i Meieribygget og treningsutstyret fungerer meget bra.


Det har vært 50 medlemmer totalt i 1998, det er gledelig at medlemstallet stiger igjen.


Ved årets kretsting 010298 på Kjells Kro på Skogn var vi representert med Niels Arvid Sletterød, som ble valgt inn som styremedlem i kretsstyret.

Roy Brandtzæg representerte klubben ved årets forbundsting i Drammen den 28-29/3-98.

Ulf Bertil Sende har hatt jobben som landslagssjef for damelandslaget frem til 1. september.

Frode Møller har vært leder i kretsen siden 260197.

Klubben har i perioden hatt følgende dommere: Hege Møller, Kristian Skjevik, Knut Rapp, Jan-Åge Myhr og Frode Møller.

Frode Møller har vært stevneleder på følgende stevner: Midt-Norsk Mesterskap på Skogn, KM på Skogn, KM i benkpress på Steinkjer, samt våre egne klubbstevner.


Stevner:


20/12-97, julestevne i treningslokalet:

-Kl. V 75 kg: Jorid Sletterød 87.5-55-100 = 242.5 kg.

-Kl. U 75 kg: Frode Kvaløsæter 72.5 kg. (BP)

-Kl. U 110 kg: Erik Skjemstad 150-125-175 = 450 kg.

-Kl. S 60 kg: Roy Brandtzæg 205-112.5-200 = 517.5 kg.

-Kl. S 100 kg: Frode Møller 202.5-135-227.5 = 565 kg.

-Kl. YV 125 kg:Niels Arvid Sletterød 200 kg. (KB)

-Kl. EV 110 kg:Kristian Skjevik 127.5 kg. (BP)


28/2-98, klubbstevne i treningslokalet:

-Kl. V 75 kg: Jorid Sletterød 100-65-105 = 270 kg.

-Kl. U 75 kg: Frode Kvaløsæter 70 kg. (BP)

-Kl. YJ 110 kg: Erik Skjemstad 130 kg. (BP)

-Kl. S 75 kg: Ronny Aunan 90 kg. (BP)

-Kl. S 100 kg: Frode Møller 135 kg. (BP)

-Kl. YV 125 kg:Niels Arvid Sletterød 180 kg. (KB) 220 kg. (ML)

-Kl. EV 110 kg:Kristian Skjevik 130 kg. (BP)


20-22/3-98, A-NM i styrkeløft i Askim:

-Kl. S56 kg: Roy Brandtzæg 225-120-215 = 537,5 kg, 1 plass.


18/4-98, klubbstevne treningslokalet:

-Kl. EJ 75 kg: Lise Sande Skjevik 65-40-110 = 215 kg.

-Kl. S 60 kg: Marit Lorås 80-47.5-100 = 227.5 kg.

-Kl. S 67.5kg: Brit Lorås 120-62.5-140 = 322.5 kg.

-Kl. U 75 kg: Frode Kvaløsæter 77.5 kg. (BP)

-Kl. YJ 110 kg: Erik Skjemstad 132.5 kg. (BP)

-Kl. EJ 100 kg: Tor A. Kjelås 82.5 kg. (BP)

-Kl. S. 110 kg: Svein Terje Borgan 90 kg. (BP) 190 kg. (ML)


7-10/5-98, senior EM i styrkeløft i Finland:

-Kl. S 56 kg: Roy Brandtzæg 230-125-220 = 575 kg. 2. plass.


3-5/7-98: Åpent Amerikansk Mesterskap Denver Colorado, USA.

-Kl. S 56 kg: Roy Brandtzæg 220-130-210 = 560 kg. 1 plass.


24/10-98, klubbstevne i treningslokalet:

-Kl. U 82.5 kg: Frode Kvaløsæter 80 kg. (BP)

-Kl. YJ 110 kg: Erik Skjemstad 125 kg. (BP)


12-15/11-98, senior VM i styrkeløft i Ukraina:

-Kl. S56 kg: Roy Brandtzæg 225-132.5-225 = 582,5 kg. 3 plass.


Totalt 28 stevnestarter.


Følgende personer har klart kravet til ferdighetsmerker i perioden:

-Kl. S 60 kg: Marit Lorås Bronse

-Kl. S 67.5 kg: Brit Lorås Gull

-Kl. V 75 kg: Jorid Sletterød Bronse

-Kl. U 110 kg: Erik Skjemstad Bronse

-Kl. S 60 kg : Roy Brandtzæg Elite

-Kl. S 100 kg: Frode Møller Sølv

Roy Brandtzæg fortsetter sin suksess på den internasjonale løftefronten. I år ble det 2 plass i EM, 3 plass i VM og 1 plass i det åpne amerikanske mesterskapet.

Vi gratulerer.


Niels Arvid Sletterød, Frank Langli, Kristian Skjevik, Frode Møller, Marit Lorås, Jan-Åge Myhr,

Kjersti Kvistad og Jorid Sletterød.