ÅRSMELDING STEINKJER STYRKELØFTKLUBB 1998/99.


Styret har i perioden 1998/99 hatt følgende sammensetning:

Formann: Niels Arvid Sletterød.

Nestformann: Roy Brandtzæg.

Sekretær: Kristian Skjevik.

Kasserer: Frode Møller.

Styremedlem: Frode Kvaløsæter.

Styremedlem: Marit Lorås.

Varamenn: Kenneth Høstland, Jorid Sletterød.

Revisorer: Geir Morten Inderberg, Terje Dahl.

Valgkomite: Erik Skjemstad, Lise Sande Skjevik og Brit Lorås.Aktiviteter:

Det har vært avviklet 6 styremøter, hvor det har vært behandlet 27 saker. I tillegg kommer den uformelle kontakten blant styret og medlemmene på trening.

Vi har avviklet 2 stevner på klubbplan og måtte avlyse to stevner p.g.a mangel på løftere og dommere, i løpet av perioden.

Vi har i perioden avviklet to loddsalg, som har gitt kr 10038 i kassa. Meget bra innsats fra medlemmene.


I vår ble det satt i gang bygningsarbeider på huset, det førte med seg rot, byggestøv og vannlekkasjer. Dette pågikk i ca 3 mnd. Det ble kompensert fra huseier med en sum penger for tort og svie. For vår del ble treningsforholdene dårligere da vi fikk mindre plass, mer støy og det ble varmere i lokalene.


Det har vært 39 medlemmer totalt i 1999, styret er ikke fornøyd med antall medlemmer og legger litt av skylden på ombyggingen i vår, da treningslokalet så ut som en byggeplass.


Klubben har i perioden hatt følgende dommere: Kristian Skjevik, Jan-Åge Myhr og Frode Møller.


Stevner:

19/12-98, Julestevne i treningslokalet:

-Kl. YJ 110 kg: Erik Skjemstad 130 kg (BP), 1. plass.

-Kl. S 60 kg: Roy Brandtzæg 190-115-200 = 505 kg, 1. plass.


19-21/3-99, A-NM i styrkeløft i Fagernes:

-Kl. S 56 kg: Roy Brandtzæg 225-117,5-220 = 562,5 kg, 1. plass.


13-16/5-99, senior EM i styrkeløft i Polen:

-Kl. S 56 kg: Roy Brandtzæg 235-120-210 = 565 kg, 2. plass.


09/10-99, RM i styrkeløft på Skogn:

-Kl. S 60 kg: Roy Brandtzæg 220-112,5-215 = 547,5, 1. plass.


30/10-99, klubbstevne i benkpress i treningslokalet:

-Kl. U 82.5 kg: Frode Kvaløsæter 95 kg, 1. plass.

12-15/11-99, senior VM i styrkeløft i Italia:

-Kl. S 56 kg: Roy Brandtzæg 230-130-220 = 580 kg, 4. plass.


20/11-99, KM i benkpress på Skogn:

-Kl. S 100 kg: Arne Haugseth 135 kg, 1 plass.


27/11-99, KM i markløft på Namsos:

-Kl. S 60 kg: Roy Brandtzæg 225 kg, 1. plass.


Totalt 9 stevnestarter, der ingen nye har klart kravet til ferdighetsmerket.


Roy Brandtzæg fortsetter sin suksess på den internasjonale løftefronten. I år ble det 2 plass i EM, 4 plass i VM.

Vi gratulerer.Niels Arvid Sletterød, Roy Brandtzæg, Kristian Skjevik, Frode Møller, Marit Lorås, Frode Kvaløsæter, Kenneth Høstland, og Jorid Sletterød.