ÅRSMELDING STEINKJER STYRKELØFTKLUBB 1999/00.


Styret har i perioden 1999/00 hatt følgende sammensetning:

Formann: Niels Arvid Sletterød.

Nestformann: Roy Brandtzæg.

Sekretær: Kristian Skjevik.

Kasserer: Frode Møller.

Styremedlem: Frode Kvaløsæter.

Styremedlem: Marit Lorås.

Varamenn: Arne Haugseth, Brit Lorås.

Revisorer: Geir Morten Inderberg, Terje Dahl.

Valgkomite: Jorid Sletterød og Jan Åge Myhr.Aktiviteter:

Det har vært avviklet 4 styremøter, hvor det har vært behandlet 25 saker. I tillegg kommer den uformelle kontakten blant styret og medlemmene på trening.


Vi har avviklet 1 stevne på klubbplan og måtte avlyse to stevner p.g.a mangel på løftere og dommere, i løpet av perioden.

Klubben stilte med dugnadsfolk til avvikling av Torgrock under Steinkjermartnan. Dette innbrakte kr 3500,-.


Det har vært 36 medlemmer totalt i 2000, styret er ikke fornøyd med antall medlemmer. Det er gledelig at flere lovende ungdommer ser ut til å ha interesse for styrkeløftsporten. Styret har god tro på økning i antall stevnestarter i årene fremover.


Klubben har i perioden hatt følgende dommere: Kristian Skjevik, Jan-Åge Myhr og Frode Møller.


Stevner:

31/3-00, A-NM i styrkeløft i Brummunddal:

-Kl. S 56 kg: Roy Brandtzæg 230-115-220 = 565 kg, 1. plass.


13-16/5-99, senior EM i styrkeløft i Tyskland:

-Kl. S 56 kg: Roy Brandtzæg 232,5-127,5-225 = 585 kg, 2. plass.


27/10-00, klubbstevne i treningslokalet:

-Kl. YJ 90 kg: Frode Kvaløsæter 100-105-152,5=357,5 kg, 1. plass.

-Kl. S 90 kg: Arne Haugseth 165-120-200=485 kg, 1 plass.


I tillegg har flere av medlemmene deltatt i klubbstevner utenfor konkurranse, dette pga av litt innkjøringsproblemer med den nye lisensordningen.


Roy Brandtzæg fortsetter sin suksess på den internasjonale løftefronten. I år ble det 2 plass i EM.

Vi gratulerer.Niels Arvid Sletterød, Roy Brandtzæg, Kristian Skjevik, Frode Møller, Marit Lorås, Frode Kvaløsæter, Brit Lorås, og Arne Haugseth.