Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbÅrsmøte 2007 av OddbjørnS [21:07 - 31 Oct 2007]
Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; lørdag 1. desember 2007, kl. 1300, i møterom 2 i Steinkjerhallen.

Sakliste.

01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding.
05: Behandle regnskap for 2006/07.
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent og treningsavgift for 2008.
08: Behandle budsjett for 2007/08.
09: Valg.
10: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må være undertegnede i hende, senest søndag 24. november 2007.
Støttemedlemmer har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Vel møtt til årsmøte.


For styret
Steinkjer SK
Frode Møller.
byafossen@gmail.com