Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbLisens 2008 av FrodeM [12:45 - 11 Jan 2008]
Viser til tidligere utsendt epost ang lisens 2008. De som skal ha lisens for 2008 må kontakte undertegnede innen 15 januar, samt betale inn kr 300 til klubben. Det går ikke an å være med på stevner uten lisens. Lisensen har og en forsikringsbit som du kan lese mer om lengre ned.
Mer info på styrkeloft.no


Skadeforsikring inkludert i lisensavgiften


Norges Styrkeløftforbund har forsikringsavtale med IF Skadeforsikring.

Hvem er forsikret?
Forsikringen omfatter alle medlemmer som har betalt lisensavgift til NSF. Medlemmer av NSF er dekket av NIFs barneidrettsforsikring til og med det året de fyller 12 år.


Hva forsikringen dekker
Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.


Når forsikringen gjelder
a. Forsikringen dekker skade under konkurranse samt all trening organisert av trener, lag, foreninger, krets eller under samlinger.
b. Forsikringen gjelder ulykkesskadde under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningsstedet under organisert konkurranse/trening.
c. Forsikringen gjelder under reise/opphold som foregår utenfor lagets hjemsted. Forsikringen gjelder under oppholdet – dog høyst en uke før første og tre dager etter siste konkurranse – enten medlemmet reiser samlet i gruppe eller reiser hver for seg.


Forsikringssummer
a. Ulykkesdødsfall kr. 50 000,-
b. Invaliditetserstatning (ved 100% varig medisinsk invaliditet) kr. 200 000,-
Lavere invaliditetsgrad gir erstatning prosentvis i forhold til forsikringssummen.


Melding om skade
Når skade antas å gi rett til erstatning skal skaden straks meldes på ”skademelding for idrett”. Skademeldingen sendes Idrettens Forsikringskontor, Serviceboks 1, Ullevål Stadion,
0840 Oslo. Kan også kontakte Per Otto Ekheim på telefon 21 02 92 81