Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbÅrsmøte av FrodeM [13:40 - 14 Dec 2008]
INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; søndag 18. januar 2009, kl. 1700, i møterom 2 i Steinkjerhallen.INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; søndag 18. januar 2009, kl. 1700, i møterom 2 i Steinkjerhallen.

Sakliste.

01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding.
05: Behandle regnskap for 2007/08.
06: Innkomne forslag.
07: Ny basislovnorm.
08: Kontingent og treningsavgift for 2008.
09: Behandle budsjett for 2007/08.
10: Valg.
11: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må være undertegnede i hende, senest lørdag 10. januar 2009.
Støttemedlemmer har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Vel møtt til årsmøte.


For styret
Steinkjer SK
Frode Møller.
frode.moller@c2i.net