Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbInnkalling til årsmøte av FrodeM [19:53 - 28 Oct 2009]
Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; søndag 20. desember 2009, kl. 1700, i Skomakervegen 3. (hjemme hos Kristian Andreassen)

Sakliste.

01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding.
05: Behandle regnskap for 2008/09.
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent og treningsavgift for 2010.
08: Behandle budsjett for 2009/10.
09: Valg.
10: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må være undertegnede i hende, senest lørdag 12. desember 2009.
Støttemedlemmer har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Vel møtt til årsmøte.


For styret
Steinkjer SK
Frode Møller.
frode.moller@c2i.net