Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbHusk årsmøte av FrodeM [09:29 - 06 Nov 2004]
INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; fredag 3 desember 2004, kl. 1900, i møterom 2 i Steinkjerhallen.


Sakliste.
01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding.
05: Behandle regnskap for 2003/04.
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent og treningsavgift for 2005.
08: Behandle budsjett for 2004/05.
09: Valg.
10: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må være undertegnede i hende, senest søndag 28. november 2004.
Støttemedlemmer har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Vel møtt til årsmøte.

For styret
Steinkjer SK
Frode Møller.
frode.moller@c2i.net


MERK: Etter den formelle delen av årsmøte er ferdig, blir det et eller annet opplegg med bespisning og godt drikke. Sett av kvelden, og følg med på oppslagstavlen i treningslokalet for nærmere opplysninger og påmelding.