Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbINNKALLING TIL ÅRSMØTE. av Kristian A [23:34 - 07 Nov 2010]
Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; lørdag 18. desember 2010, kl. 1700, i Skomakervegen 3. (hjemme hos Kristian Andreassen)

Steinkjer Styrkeløftklubb.
v/Kristian Andreassen
Skomakervegen 3
7716 Steinkjer. 08 November 2010Medlemmer.


INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; lørdag 18. desember 2010, kl. 1700, i Skomakervegen 3. (hjemme hos Kristian Andreassen)

Sakliste.

01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding.
05: Behandle regnskap for 2009/10.
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent og treningsavgift for 2011.
08: Behandle budsjett for 20010/11.
09: Valg.
10: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må være undertegnede i hende, senest lørdag 11. desember 2010.
Støttemedlemmer har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Vel møtt til årsmøte.


For styret
Steinkjer SK
Kristian Andreassen
kristian.andreassen@gmail.com