Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbInnkalling årsmøte 2011 av OddbjørnS [15:36 - 12 Nov 2011]
Årsmøtet blir fredag 16. desember kl 21:00 i treningslokalet(etter julestevnet).

INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; fredag 16. desember 2011, kl. 2100, i treningslokalet.

Sakliste.

01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding.
05: Behandle regnskap for 2010/11.
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent og treningsavgift for 2012.
08: Behandle budsjett for 20011/12.
09: Valg.
10: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må sendes til odsteen@gmail.com, senest fredag 9. desember.
Støttemedlemmer har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Vel møtt til årsmøte.


For styret
Steinkjer SK
Oddbjørn Steen
odsteen@gmail.com