Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbInnkalling årsmøte 2012 av OddbjørnS [22:10 - 09 Nov 2012]
Det blir årsmøte 15. desember.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; lørdag 15. desember 2012, kl. 1800, i Skomakervegen 3.

Sakliste.

01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding.
05: Behandle regnskap for 2011/12
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent og treningsavgift for 2013.
08: Behandle budsjett for 20012/13.
09: Valg.
10: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må sendes til kristian.andreassen@gmail.com , senest lørdag 8. desember.
Støttemedlemmer har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Vel møtt til årsmøte.