Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbÅrsmøte av FrodeM [22:52 - 03 Dec 2004]
Steinkjer SK har avviklet årsmøte, fredag 3 desember 2004 i Steinkjerhallen.

11 medlemmer møtte opp på årsmøte. Til tross for noe lav deltakelse ble det et inspirerende og konstruktivt møte.
Regnskapet ble gjort opp med et overskudd på nesten 15000 kr.
Det nye styret ble som følger:
Leder: Niels Arvid Sletterød, ikke på valg
Nestleder: Martin Waagen, ny for 2 år
Kasserer: Frode Møller, ikke på valg
Sekretær: Kristian Skjevik, ”ny” for 2 år
Styremedlem: Kevin Jørgensen, ikke på valg
Styremedlem: Svein Terje Borgan, ny for 2 år
1 varamedlem: Roy Brandtzæg, ny for 1 år
2 varamedlem: Øystein Bogfjellmo, ny for 1 år
Møtet ble avsluttet med utdeling av klubbens noe spesielle hedersutmerkelser.