Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbInnkalling årsmøte 2013 av OddbjørnS [19:39 - 29 Oct 2013]
Årsmøtet blir 29. november kl 21:00 i klubblokalet.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; fredag 29. november 2013, kl. 2100, i treningslokalet.

Sakliste.

01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding.
05: Behandle regnskap for 2012/13
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent og treningsavgift for 2014.
08: Behandle budsjett for 20013/14.
09: Valg.
10: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må sendes til kristian.andreassen@gmail.com , senest fredag 22. november.
Støttemedlemmer har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Vel møtt til årsmøte.