Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbInnkalling årsmøte 2014 av OddbjørnS [22:10 - 26 Nov 2014]
Årsmøtet blir lørdag 20. desember kl 18:00 i treningslokalet.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; lørdag 20. desember 2014, kl. 1800, i treningslokalet.

Sakliste.

01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding.
05: Behandle regnskap for 2013/14
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent og treningsavgift for 2015.
08: Behandle budsjett for 2014/15.
09: Valg.
10: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må sendes til m_langmo@hotmail.com , senest lørdag 13. desember.
Støttemedlemmer har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Vel møtt til årsmøte.