Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbÅrsmøte 2017 av MartinW [21:08 - 12 Mar 2018]
Årsmøte ble holdt i dag, og nytt styre ble valgt

Det nye styret er som følger:

Leder: Rune Rødsjø
Nestleder: Magnus Vingen
Kasserer: Knut Marius Steen
Styremedlem: Martin Waagen
Varamedlem: Roy Brandtzæg

Valgkomite: Ole Johan Juul
.. øvrige deltakere i valgkomite velges i forkant av neste årsmøte

Revisorer:
.. velges i forkant av neste årsmøte