Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbLISENS 2005 - ny frist av FrodeM [18:29 - 20 Dec 2004]
Nå er det tid for å tegne lisens for 2005. Alle som skal være med på stevner i 2005 må nå ha lisens. Den koster kr 300, og må betales inn til klubbens kontonr 4410 12 32937 senest 14 januar 2005. Vi setter så tidlig frist pga at alt skal være greit før Midt-Norsk Mesterskap på Melhus den 5. februar 2005. NB! Midt-Norsk Mesterskap er flyttet fra 22 januar til 5. februar.

Det er klubben som betaler inn og melder fra til NSF hvem som ska ha lisens.
Alle som skal ha lisens må ta kontakt med Frode, tlf 40049183 eller frode.moller@c2i.net, før den 10 januar og oppgi fødselsddato/år og fullstendig bostedsadresse. I tillegg må de som ikke er registrert før eller betalt lisens tidligere skrive under NSF’s antidopingkontrakt. De som skal skrive under kontrakten kan gjøre det på treningslokalet den 4. januar 2005, klokken 1900-1930. Får du det ikke til da, så ta kontakt med Frode for å gjøre en avtale.

Litt mer info:
Styret i NSF vedtok i styremøte av 19.11.2004 (sak 39/04) å endre lisensadministrasjonen. Målet er å effektivisere den slik at det oppnås kostnads- og tidsbesparelser for NSF.

Med bakgrunn i styrevedtaket vil det fra og med 1.1.2005 ikke bli utstedt registreringsbevis. Det vil da følgelig heller ikke bli sendt ut lisensmerker.

NSF vil imidlertid øke frekvensen betydelig når det gjelder oppdatering av lisensoversikter på websiden. Det vil også legges ut 2 oversikter – pr klubb og alfabetisk. Disse vil dere finne under menyvalget lisenser på www.styrkeloft.no.

Med tanke på at klubben er lovpålagt ansvarlig for innsending av lisensskjema/kontrakt og betaling så skal klubben i utgangspunktet ha full kontroll over sine lisensierte utøvere. Ved ”åpne stevner” kan arrangørklubben sjekke på websiden om alle har løst lisens. Ved NM så sjekker NSF om deltakerne har løst lisens. Kontrollfunksjonen vil derfor være ivaretatt.

Klubbene sender inn lisensskjema og undertegnet erklæring/kontrakt (nye) og betaling skal følge sammen. Lisens/registrering koster kr. 300,-. Utøverne vil IKKE bli registrert med lisens før betalingen er registrert hos NSF.
Løftere som ikke har løst lisens FØR stevnet STRYKES fra resultatlistene.

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes undertegnede.