Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbÅrsmøte i Steinkjer SK av FrodeM [17:36 - 24 Oct 2005]
Steinkjer Styrkeløftklubb avvikler årsmøte; torsdag 1. desember 2005, kl. 1900, i møterom 2 i Steinkjerhallen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; torsdag 1. desember 2005, kl. 1900, i møterom 2 i Steinkjerhallen.

Sakliste.

01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding.
05: Behandle regnskap for 2004/05.
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent og treningsavgift for 2006.
08: Behandle budsjett for 2005/06.
09: Valg.
10: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må være undertegnede i hende, senest søndag 27. november 2005.
Støttemedlemmer har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Vel møtt til årsmøte.