Steinkjer Styrkeløftklubb

Nyheter

Lokalene

Profiler

Resultater

Bilder

Historikk

Trønderske
rekorder


Antidoping

Kontakt

Politiattester

Treningsavgift

Internt

Statistikk


Steinkjer StyrkeløftklubbInnkalling til årsmøte av FrodeM [21:51 - 04 Dec 2006]
INNKALLING TIL ÅRSMØTE.
Steinkjer Styrkeløftklubb innkaller med dette til årsmøte; lørdag 6. januar 2007, kl. 1500, i møterom 2 i Steinkjerhallen.


Sakliste.

01: Godkjenning av innkalling.
02: Godkjenning av sakliste.
03: Valg av ordstyrer og sekretær.
04: Behandle årsmelding.
05: Behandle regnskap for 2005/06.
06: Innkomne forslag.
07: Kontingent og treningsavgift for 2007.
08: Behandle budsjett for 2006/07.
09: Valg.
10: Avslutning.

Alle forslag som ønskes tatt opp under sak 6 må være undertegnede i hende, senest søndag 29. desember 2006.
Støttemedlemmer har observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Vel møtt til årsmøte.